از خدا آگاهی تا خود آگاهی و آثار روان شناختی آن

"خداآگاهي" به عنوان سازه‌اي روان‌شناختي، با تأثيرگذاري در "خود" که هستة مرکزي نظام رواني و محور شخصيت انسان است، آثار روان‌شناختي عميقي دارد.

قیمت توافقی

نویسنده مسعود نور علیزاده میانجی
رده سنی بزرگسالان
قطع رقعی
وزن 375گرم
جنس کاغذ داخل کاغذ معمولی

اين کتاب با الهام از آموزه‌هاي اسلامي، به تبيين چگونگي ارتباط "خداآگـاهي" با "خودآگـاهي" پرداخته است و آن را در عرصة پژوهش تجربي نيز بررسي مي‌کند. "خداآگاهي" کارکردهايي روان‌شنـاختي چون انتـظام و انسجام روانـي، خودتنظيمگري و سلامت رواني دارد.