جزوات 120پاره

1-2 of 2

دراین نوع جزوات قرآن بصورت حزبی در کتابچه هایی تقسیم شده است تا در مراسم ختم و هفتگی در مدارس،مساجد و حسینیه ها مورد استفاده قرار گرفته وهمه در ختم قرآن شریک باشند

انتشارات محمد امین

قرآن صدوبیست پاره با جلد سلفنون با خط عثمان طه

قرآن مجلسی ویژه ختم برای مدارس و مساجد و حسینیه ها و وقف برای مرحومین شما ویژگی ها: دارای طرح و رنگ جلد های مختلف دارای خط های زیبا و مختلف دارای جعبه و...
قیمت توافقی