شعر

1-7 of 7
روزنه

دیوان معین الدین فراهی هروی

این دیوان شریف بارها در هند و پاکستان به نام معین الدین چشتی عارف قرن هشتم هجری چاپ شده است.در حالی که شیخ معین الدین چشتی اصلا شعری نگفته است و این دیوان مت...
قیمت توافقی