انتشارات اسوه
Availability

قرآن جلد چوبی

قرآن کار شده زیبا مناسب برای هدیه و سفره عقد صفحات تمام گلاسه
قیمت: 180,000 تومان
برای شما: 150,000 تومان

خط عثمان طه
مترجم مهدی الهی قمشه‌ای
رنگ داخلی تمام رنگی
تیراژ ۵۰۰۰