خط عثمان طه
مترجم استاد حسین انصاریان
رنگ داخلی دو رنگ (مشکی قرمز)
تیراژ ۵۰۰۰